08 luty 2020 Zebranie członków Stowarzyszenia Trzeźwościowego “Arka”

Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego Arka” w Jaśle zaprasza członków na zebranie dnia 08.02.2020 godz. 15:00 w lokalu stowarzyszenia. Podczas zebrania będą omawiane i pisane zadania, które będą przedmiotem konkursu ofert ogłoszonych przez Urząd Miasta Jasła na 2020 rok. Złożenie oferty musi nastąpić do 14.02.2020. Nieterminowe złożenie oferty skutkuje nierozpatrzeniem i brakiem dofinansowania z Urzędu Miasta Jasło […]

Więcej