GRUPY WSPARCIA

Grupa Al-Anon- spotkania osób współuzależnionych

Spotkania odbywają się w każdy czwartek godz. 16.15. Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca miting otwarty.

Miejsce spotkań: Świetlica przy kościele OO.Franciszkanów ul.Szopena 1

Serdecznie Zapraszamy Wspieramy Pomagamy

 

Anonimowi Alkoholicy AA-  dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu.

Grupa AA “Promyk”

Spotkania odbywają się w piątek o godz. 18.00, ul. Piłsudskiego 21 – budynek Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Arka”. Ostatni piątek miesiąca to miting otwarty.

 

Grupa AA “Pasja”

Spotkania odbywają się w środę godz. 18:00 oraz niedziela godz. 11:00, ul. Śniadeckich 15 – Budynek administracyjny stadionu Czarni. Każdy pierwszy miting w miesiącu jest mitingiem otwartym.