INFORMACJE O NAS

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 31 maja 1999 r. Misją stowarzyszenia jest profilaktyka i przeciwdziałanie chorobie alkoholowej i jej skutkom.

Dnia 21 września 2002 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Arka”. Lokal otrzymaliśmy w użytkowanie od Urzędu Miasta Jasło przy bardzo dużym wsparciu naszych starań przez Bogusławę Wójcik.  Początkowo do stowarzyszenia należała niewielka grupa ludzi, którzy wspólnie swoim pozytywnych nastawieniem i chęcią pomocy napędzali  życie nowo utworzonego stowarzyszenia. Nasze funkcjonowanie oparte jest na statucie, jak i kilku niepisanych zasadach, które tworzą cel naszej działalności. Należą do nich przede wszystkim: propagowanie trzeźwego stylu życia, pogłębianie świadomości o zagrożeniu jakie stanowi uzależnienie jak i czynna pomoc osobom, które pragną zmian na lepsze trzeźwe życie, wolne od uzależnienia. Również osoby, których bezpośrednio nie dotyczy uzależnienie, lecz ich bliskich osób mogą znaleźć u nas otwarte drzwi.

Obecnie do Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ARKA” należy 38 członków, którzy tworzą i aktywnie wspierają jego działalność.  Siedziba  stowarzyszenia  znajduje  się w  Jaśle,  a obszar jego działania to powiat jasielski, województwo podkarpackie, jak i cała Polska.

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia „Arka” w Jaśle odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 18:00

Zarząd Stowarzyszenia :
-brak osoby funkcyjnej- Prezes Zarządu
Wojciech Klich - Wiceprezes Zarządu
Beata Rutana - Sekretarz
Wiesław Wroński- Skarbnik
Członkowie Zarządu:
Andrzej Świeczyński, Ryszard Ciemniewski , Stanisław Kuchta

Komisja Rewizyjna

  1. Pyrek Ewa Irena
  2. Furman Wiesław Jan
  3. Dranka Mieczysława Maria

Statut Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Arka" w Jaśle: Statut