„Propagowanie trzeźwości i powrót do społeczeństwa” [nabór do 15 września 2019]

W ramach realizacji inicjatywy „Propagowanie  trzeźwości i powrót do społeczeństwa”          Stowarzyszenie Arka” ogłasza nabór uczestników do spotkań z psychologiem oraz szkolenie w zakresie księgowości. Termin realizacji do 30 październik 2019 r.  Rozpoczęcie zostanie ustalone  z prowadzącym wraz z uczestnikami, którzy zgłaszają chęć uczestnictwa do 15 września 2019 r. Zgłoszenia można kierować na adres email: dziedzicry@op.pl -Ryszard Dziedzic- tel.600 537 300, Wiesław Wroński tel.694 960 716

1.Przeprowadzenie spotkań z psychologiem Haliną Dubiel.

Aktualizacja: (Spotkanie odbędzie się 13 października 2019 o godz. 18.00 kolejne zostaną  uzgodnione z uczestnikami spotkania)

Komunikacja w rodzinie z problemem alkoholowym Program pracy warsztatowej dla osób dorosłych z problemem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

2 sesje spotkaniowe realizowane raz w tygodniu

Wielkość grupy :- do 20 osób  Czas trwania programu2 sesje po 4 godziny

Plan programu

 •  Pierwsza sesja spotkaniowa. Otwarcie warsztatu. Wstępna rundka – oczekiwania uczestników. Prezentacja multimedialna. Struktury: ” Trudna rozmowa”. Praca indywidualna uczestników – ćwiczenia komunikacyjne. Omówienie ćwiczeń. Komentarze. Refleksje uczestników – rundka końcowa.
 • Druga sesja spotkaniowa. Rundka wstępna – refleksje uczestników po ostatniej sesji. Ciąg dalszy prezentacji multimedialnej. Praca własna uczestników – formułowanie komunikatów odważnych Uwagi końcowe. Informacje zwrotne – podsumowanie. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

2 .Przeprowadzenie szkolenia z zakresu księgowości.

Aktualizacja: (Spotkanie odbędzie się 27 wrzesień  2019 o godz. 18.00 kolejne zostaną  uzgodnione z uczestnikami spotkania)

Plan szkolenia:  (czas trwania  15 godz.)

 • Założenie własnej działalności gospodarczej
 • Wybór formy opodatkowania i ubezpieczenia związane  działalnością gospodarczą
 • Prowadzenie ewidencji księgowej według wymogów ustawy o Rachunkowości
 • Zarys ewentualnego zatrudnienia pracowników
 • Związane z pkt.4 prowadzona dokumentacja wg wymagań Kodeksu Pracy
 • Zamkniecie działalności za rok i związane z tym wyliczenia
 • Sporządzenie rocznych rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych Pit 28,36,36L, 37, 38,39.
 • Załączniki do sporządzanych wg pit na odliczanie ulg i zwolnień podatkowych.
 • Praktyczne przykłady sporządzania w/w rozliczeń i ich załączników
 • Pytania związane z tematami powyższych zagadnień
Opublikowano w Bez kategorii.

Dodaj komentarz