Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ” Arka”

Uchwałą zarządu zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 26 czerwiec 2020 r. o godz. 17:00 w lokalu stowarzyszenia ,,Arka” w Jaśle.
Proponowany porządek obrad :
-Wybór przewodniczącego zebrania i prezydium Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
-Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
-Zgłaszanie wniosków formalnych.
-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
-Sprawozdanie Prezesa Zarządu za 2019 rok.
-Głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu.
-Wolne wnioski i dyskusja nad nimi, oraz podejmowanie uchwał.
-Poddanie propozycji zmian zadań do realizacji w 2020 r.

Opublikowano w Bez kategorii.

Dodaj komentarz